Bravida växer i Värmland – förvärvar NPI Ventilation AB

Bravida Sverige AB förvärvar NPI Ventilation AB och stärker positionen inom ventilation i Värmland. Bolaget har 16 anställda och omsatte cirka 45 miljoner kronor under 2018.

Pressmeddelande

NPI Ventilation erbjuder alla typer av installations- och servicetjänster inom ventilation och är specialister på lösningar för stora logistikanläggningar. De har sin etablering i Kristinehamn men följer sina kunder på projekt över hela landet. Kundbasen består av såväl lokala som regionala byggföretag.

– Det här förvärvet är en byggsten för att ytterligare stärka vårt ventilationserbjudande i Värmland. Att de dessutom har egen konstruktionsverksamhet är en viktig faktor i vår fortsatta utveckling, säger Stellan Lindqvist, regionchef Bravida region Vänern.

NPI Ventilation grundades 1987 av en av de nuvarande tre delägarna, Anders Nordin. Anders är idag vd för NPI Ventilation och kommer att stanna i verksamheten som avdelningschef. Han berättar:

– Vi ser med tillförsikt fram emot vår fortsatta resa genom Värmland och Sverige tillsammans med Bravida. Det känns tryggt att kunna erbjuda våra medarbetare den trygghet och de nya möjligheter som ett större företag erbjuder. Dessutom ser vi positiva synergieffekter i att kunna jobba ihop med övriga teknikområden inom Bravida.

Bravida tillträder som ägare den 1 november 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Ahlquist, divisionschef, Bravida division Syd. Tfn: 031-709 52 58
Stellan Lindqvist, regionchef, Bravida region Vänern. Tfn: 0500-44 58 01