Bravida växer ytterligare i Danmark

Bravida Danmark A/S förvärvar ett av de ledande elföretagen i Kolding, Buchreitz A/S och stärker sin serviceposition i området. Buchreitz A/S har cirka 45 medarbetare och omsatte under 2018 omkring 41 MDKK.

Pressmeddelande

Buchreitz arbetar med generella service- och installationstjänster inom el och är specialister inom tekniska lösningar såsom larmanläggningar, tv-övervakning, KNX-installationer, passersystem och energirådgivning.

– Förvärvet är en naturlig utveckling för Bravida Danmark och följer vår strategi. Buchreitz styrker vår befintliga verksamhet inom elservice och tekniska elinstallationer i området kring Kolding. Vi har haft en bra dialog med Buchreitz och jag är stolt över att få välkomna deras medarbetare till Bravida, säger Jørn Tønnes, regionchef i Bravida Danmarks Region Syd.

Företaget grundades 1994 av en av de nuvarande ägarna Søren Buchreitz, han berättar:

– När jag startade verksamheten 1994 hade jag inga kunder men en önskan om att bilda ett företag som skulle växa och bli ett av områdets viktigaste aktörer inom elinstallation. Det lyckades vi med och nu blir vi en del av ett av Danmarks främsta installationsföretag, vilket ger oss nya möjligheter och potential att fortsätta växa.

Bravida Danmark tar över som ägare den 1 april 2019. Samtliga medarbetare och de tre ägarna Søren Buchreitz, Brian Rasmussen och Jesper Johansen fortsätter i sina nuvarande roller med Brian Rasmussen som ansvarig avdelningschef. Integration av verksamheten sker senare under 2019. Det innebär att Buchreitz inledningsvis fortsätter på oförändrade villkor under nuvarande namn.

Buchreitz är ett i raden av förvärv som Bravida Danmark genomfört hittills under 2019. Sedan årsskiftet har Insight Building Automation A/S, Cura VVS och H. Helbo Hansen förvärvats.

För mer information, vänligen kontakta:

Jørn Tønnes, regionchef, Bravida Danmark Region Syd. Tfn: +45 2525 3414

Mattias Johansson, vd och koncernchef, Bravida. Tfn: +46 8 695 20 00