Bravidas årsredovisning 2018 publicerad

Bravida Holding AB:s årsredovisning för 2018 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida: http://www.bravida.se/finansiella-rapporter/

Regulatorisk pressmeddelande

– 2018 var ännu ett rekordår för Bravida, med fint resultat och många bra förvärv. Vi är glada över utfallet, men ser det snarast som en bekräftelse på att vår affärsmodell fungerar. Nästa steg blir att ta lönsamheten till nästa nivå, samtidigt som vi fortsätter att växa, säger Mattias Johansson vd och koncernchef på Bravida i sitt vd-ord.

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2018 kan beställa det via e-post eller telefon.

E-post: IRcontact@bravida.com

Telefon: 08-695 20 11


För mer information, vänligen kontakta:
Peter Norström, IR-kontakt. Telefon: +46 8 695 20 07

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 09:45 CET.