Bravida förstärker satsningen på teknisk Facility Management i hela Norden

Bravida stärker nu sitt erbjudande inom teknisk Facility Management samlat i en nordisk FM-organisation. Satsningen innebär ett förstärkt helhetserbjudande inom hela serviceområdet. 

Pressmeddelande

Den nya nordiska lösningen för teknisk Facility Management kommer att garantera en tillförlitlig och långsiktig leverans för alla kunder i hela Norden. En samlad FM-organisation kommer att göra det möjligt för Bravida att utifrån sin kärnkompetens erbjuda skräddarsydda lösningar. 

– Det är intressant att se hur marknaden förändrats från integrerade facility management lösningar med alla tjänster hos en leverantör, till mer specialiserade lösningar baserade på spetskompetens. Där har Bravida definitivt en plats att fylla, vilket vi nu gör med denna satsning kommenterar Lars Täuber, nordiskt ansvarig för Facility Management i Bravida.     

Organisationen inom Facility Management byggs nu successivt upp och tar avstamp i de affärer inom service som Bravida redan idag utför åt vissa kunder. 

– Det säger egentligen sig självt, att de som gjort de tekniska installationerna har störst kunskap om hur de ska optimeras över tid. Genom att vi på Bravida tar ett helhetsgrepp så kan vi bli en strategisk partner till kunderna gällande energioptimering och fastighetsutveckling, kommenterar Pontus Monthan, chef för Facility Management i Sverige.

Facility Management kommer förutom i Sverige att etableras i Norge, Danmark och Finland.  

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11