Bravida förvärvar Norrstyr AB och satsar på framtiden inom automation i Västerbotten

Bravida förvärvar samtliga aktier i nystartade bolaget Norrstyr AB och satsar på att förstärka sin position inom fastighetsautomation i Västerbotten.

Pressmeddelande

Norrstyr AB startade sin verksamhet under det fjärde kvartalet i 2020 och har sin kundbas inom offentliga och privata fastighetsägare samt byggbolag. Bravida har genom verksamhetsområdet Building Automation en uttalad ambition att bli en ledande aktör inom fastighetsautomation och ser god potential i Norrstyr AB för en god tillväxt. Bravida äger även sedan tidigare 34% av aktierna i bolaget.

– Förvärvet är en möjlighet att växa och ta en ledande position i Västerbotten, men även för deras expansionsplaner på övriga norrländska marknaden. Förvärvet av Norrstyr ger Bravida de bästa synergierna för tillväxt, tillsammans med ett brett kontaktnät i den lokala automationsbranschen och Bravidas starka regionala etableringar, kommenterar Stefan Sandström, chef Bravida Building Automation.

Norrstyr AB har sitt säte i Umeå och filial i Skellefteå.

– Kostnadseffektiv automatisering av fastigheter och digitalisering av tjänsteerbjudandet ger kunder tydliga och långsiktiga värden. Detta tillsammans med en stark ägare med decentraliserad affärsmodell är drivkrafter för vår kommande expansion, kommenterar Thomas Bäckman, vd på Norrstyr AB.

Bravida tillträdde som ägare den 1 oktober 2021.

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Tf. Kommunikationschef koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11