Bravida förvärvar Sundins El och stärker sin position i Norrköping

Bravida förvärvar bolaget Sundins El och kommer därmed att förstärka sin position inom el, tele och automation i Norrköping. Bolaget omsätter idag 48 MSEK och har 24 anställda.

Pressmeddelande

Sundins El grundades 1985, men ombildades 2015 med två nya delägare och verkar idag inom områdena el, tele och automation. Bolaget är lokalt förankrat med många och långa kundrelationer. De skapar kundspecifika lösningar inom industri, fastighet och kommersiella lokaler, samt arbetar även nationellt med vissa av kunderna. 

– Det är ett intressant och utvecklingsbart företag med många kompetenta medarbetare och gedigna kundkontakter. Det ger oss ett välkommet tillskott, framförallt inom service, kommenterar avdelningschef Anders Karlsson och regionchef Sven Westdahl på Bravida. 

Verksamheten inom Sundins EL integreras in i Bravidas Service respektive Entreprenadverksamhet där delägaren Henrik Hagert kommer att ta ett helhetsgrepp om Serviceverksamheten på Norrköping EL. De två andra delägarna av Sundins El ,Göran Sundin och Sonnie Sundin kommer stegvis att över tid lämna över kunnande och kontakter till nya medarbetare. 

– Bravidas upplägg avseende integration av företaget in i Bravida kändes mer tilltalande än övriga intressenters upplägg. Vi har en god känsla och tillförsikt av att nu bli en del av Bravida i den fortsatta verksamheten, kommenterar Göran och Sonnie Sundin samt Henrik Hagert. 

Bravida tillträdde som ägare 1 juni 2021. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray, pressansvarig Koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11