Bravida har tecknat intentionsavtal om förvärv av Minelkoncernen i Norge

Bravida Norge har tecknat ett intentionsavtal om att förvärva Minel AS, Norges femte största elentreprenör med en omsättning på cirka 600 miljoner norska kronor. Förvärvet kräver godkännande av den norska konkurrensmyndigheten.

Pressmeddelande

Minel AS finns representerat från Otta i norr till Sarpsborg i söder och den huvudsakliga verksamheten finns i inlandet. Minelkoncernen fokuserar på service och projekt av elinstallationer och omsätter cirka 600 MNOK samt har omkring 350 anställda.Tore Bakke, divisonschef, Bravida Norge kommenterar:

- Vi ser förvärvet som en bra och långsiktig framtidsinvestering. Minelkoncernen består idag av företag som är starka inom elinstallationer, både inom projekt och service i samma geografiska område där vi idag redan har el- och rörverksamhet.Tillsammans med Minel kommer vi att stärka vårt kunderbjudande och möta behoven med en komplett elservice.

Grundarna och ägarna av Minel AS, Lars Harald Røste, Rune Brennbakken och Tore Sæthersmoen, är också mycket nöjda med att nu gå över till att bli en del av Bravida och ser det som en möjlighet för fortsatt tillväxt. 

- Vi har nu bestämt oss för att bli en del av Bravida för att få de bästa möjligheterna att fortsätta vår tillväxtresa och ge en fortsatt trygghet till våra anställda de kommande åren. Bravida är ett välskött företag med en bra verksamhetsmodell och vi delar samma affärsfilosofi vilket skapar en bra utgångspunkt för vidare utveckling av våra företag säger Lars Harald Røste, Rune Brennbakken och Tore Sæthersmoen från Minel AS.

Øyvind Sæthersmoen, vd på Minel AS, kommenterar:

- Vi har under många år byggt upp Minel baserat på lokal tillhörighet, vilket har gett oss en stark och växande marknadsposition. Vi ser dock ett behov av en stark partner som Bravida för att ta företaget till en ytterligare nivå och en möjlighet för fortsatt utveckling av våra företag.

Förvärvet av Minel AS kräver, godkännande av den norska konkurrensmyndigheten.Tillträde kommer ske efter konkurrensmyndighetens prövning som beräknas vara klar under andra kvartalet 2021.

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Morten Kjellev, Kommunikationschef Bravida
morten.kjellev@bravida.se
+46 2 226 37 79