Bravida levererar säkerhet och datacenterlösning till Coops nya logistikcenter i Eskilstuna

Bravida har fått förtroendet att genomföra leveransen av hållbarhets- och framtidssäkrade datacenterlösningar samt säkerhetstekniska lösningar i Coops nya logistikcenter i Eskilstuna.

Pressmeddelande

Coops nya högautomatiserade varuterminal och centrallager byggs för att möta framtidens behov inom logistik med högre effektivitet när det gäller transporter och förpackning. Bravidas uppdrag omfattar design, installationer samt driftsättning av kyla, el, ventilation, avbrottsfri kraft (UPS), racksystem med tillbehör, släcksystem, säkerhetssystem för passage och besökshantering, samt CCTV.

– Vi sökte en partner som hade hög kunskap om byggnation och installation av datacenter och kombinerade det med en stark säkerhetslösning och miljötänk. Valet föll då på Bravida då de kunde erbjuda en hållbar och bra teknisk lösning med mycket god verkningsgrad. Tillsammans har vi arbetat fram en mycket bra lösning för våra datacenter och serverrum. Jag är glad för att Bravida har förmågan att leverera en helhetslösning som uppfyller Coops förväntningar på energieffektivitet och säkerhetsklassning, kommenterar Mats Tornard, programledare för Coops investering i nytt Logistikcenter i Eskilstuna. 

Lösningen består bland annat av tre stycken datahallar med hög säkerhet. Terminalen kommer ha en yta om 109 000 kvadratmeter med hantering av färskvaror, kolonial, samt non-food varor och försörja över 800 butiker runt om i Sverige. Installation av säkerhetslösningar omfattar både datahallar samt övriga logistikcentret.  

– Jag är mycket stolt över vårt samarbete med Coop och att vi har fått förtroende att nu leverera en hållbar och framtidssäker datacenterlösning samt säkerhetslösningar till deras nya logistik- och centrallager, kommenterar Johan Kügler, affärsområdeschef Critical Power på Bravida.

Bravidas leveranser av säkerhetslösningar till logistikcentret har påbörjats och datacentret planeras vara i drift under första kvartalet 2022.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
tf. Kommunikationschef Koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11