Bravida Norge vinner kontrakt på det nya sjukhuset Nordmøre och Romsdal till ett ordervärde av omkring 140 miljoner norska kronor

Bravida Norge får i uppdrag att leverera kompletta anläggningar för medicinska gaser och tryckluft samt brandsläckningssystem med sprinkler till det nya sjukhuset Nordmøre och Romsdal.

Pressmeddelande

Sjukhuset är ett akutsjukhus som omfattar 60 000 kvadratmeter nybyggnation och förväntas bli en modern och hållbar hälsobyggnad som ska säkerställa ökad patientsäkerhet och ge kortare väntetider. Bravidas entreprenader omfattar totalt cirka 45 000 kvadratmeter och gäller byggnaderna för somatisk vård samt teknisk central. 

– Byggnation och drift av sjukhus är ett av våra prioriterade marknadssegment på Bravida och vi är glada att Helse Møre och Romsdal valt oss som leverantör i detta spännande projekt. Det är vårt största sprinklerkontrakt någonsin och det tredje största kontraktet för medicinska gaser. Vi har i dagsläget flera stora sjukhusbyggnader under produktion, vilket möjliggör kompetensöverföring som säkerställer ett bra projektgenomförande med rätt lösningsval, kommenterar Tore Bakke, vd för Bravida Norge. 

Bravida har under de senaste åren byggt upp en god kompetens inom sjukhusbyggnader i Norge och har nyligen avslutat Tønsberg-projektet samt vunnit stora kontrakt på Stavanger Universitetssjukhus och Drammens sjukhus inom områdena medicinska gaser, rör och el.

– Vi har under flera år arbetat målmedvetet och strategiskt för att vinna dessa kontrakt och jag är stolt över vårt team som gjort detta möjligt. Projektet kommer bland annat att engagera Bravidas avdelning för vvs-projekt i Trondheim. Mycket arbete har lagts på anbuds- och dialogfasen och vi ser nu fram emot att komma igång med det här projektet, kommenterar Petter Storhaug, regionchef för Region Midt i Bravida Norge.

Projekten startar omgående med planering och samverkan. Produktionen startar hösten 2022 med leverans hösten 2024. Sjukhuset kommer att vara i full drift våren 2025.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11