Bravida Norge vinner två stora kontrakt på nya Nordmøre och Romsdals sjukhus

Bravida Norge vinner kontrakt på nya Nordmøre och Romsdals sjukhus (SNR) för att leverera el- och telekommunikationsteknik till ett ordervärde om 390 miljoner norska kronor, och säkerhetssystem till ett ordervärde om 15 miljoner norska kronor.

Pressmeddelande

SNR består av ett akutsjukhus på Hjelset utanför Molde och i Kristiansund där Bravidas kontrakt omfattar leveranser till akutsjukhuset som består av 60 000 kvadratmeter nybyggnation. Projektet kommer att bli en toppmodern sjukhusbyggnad som ska förkorta väntetiderna och säkerställa ökad patientsäkerhet. 

I samverkansfasen kommer man ta fram de mest hållbara och effektiva lösningarna för såväl installationerna som för framtida energianvändning i byggnaderna. Digitalisering och prefabricering är två fokusområden för Bravida i genomförandet av projektet. Båda momenten är viktiga bidrag till att minska både koldioxidutsläpp och avfallshantering.

– Vi ser fram emot att nu påbörja arbetet med el och säkerhet på SNR. Vi har fått god kännedom om projektet genom anbudsprocesserna, vilket kommer bidra till både ett bra samarbete och en bra produktion i detta stora projekt. Vi tackar Sykehusbygg, Helse Møre och Romsdal för förtroendet och ser fram emot att bidra till en toppmodern sjukhusbyggnad i regionen, kommenterar Tore Bakke, vd för Bravida Norge.  

Bravidas arbeten startar omgående med planering och samverkan och kommer vara klara hösten 2024. Det nya akutsjukhuset förväntas stå färdigt våren 2025.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11