Bravida stärker sin position inom automation i Finland

Bravida Finland förvärvar delar av Assemblin Oys automationsverksamhet och stärker därmed sitt serviceerbjudande inom automation i Finland. De förvärvade enheterna omsätter cirka 10 miljoner euro.

Pressmeddelande

Bravida Finland Oy förvärvar delar av Assemblin Oys projektenheter för byggnadsautomation i Finland. I förvärvet ingår byggautomatiseringsprojekt, underhålls- och serviceenheter samt de resurser som krävs för att uppfylla avtalsenliga garantiförpliktelser under projektens garantiperioder. 

– Bravidas ambition är att bli en stark aktör inom byggnadsautomation på alla Bravidas geografiska marknader och jag är glad att vi nu kan stärka oss inom automation i Finland. Genom detta förvärv kommer vi nu ha möjlighet att erbjuda våra kunder ett ännu bredare serviceerbjudande inom automation, kommenterar Marko Holopainen, vd för Bravida Finland Oy. 

Förvärvet är det nionde förvärvet som Bravida gjort i Finland sedan 2015.

De förvärvade enheterna har totalt cirka 65 anställda och transaktionen träder i kraft den 30 september 2021.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
 Tf. Kommunikationschef koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11