Bravidas årsredovisning 2020 publicerad

Bravida Holding AB:s årsredovisning för 2020 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida. 

Regulatorisk pressmeddelande

– 2020 är över och Bravida har hittills klarat sig väl genom pandemin. Återigen har vår decentraliserade affärsmodell Bravida Way visat sin styrka. Med den har vi snabbt kunnat skala upp och skala ner vår verksamhet för att anpassa oss efter rådande efterfrågan. När vi går in i 2021, som fortsatt är osäkert, är vi ett ännu starkare lag med självförtroende och framtidstro, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef.

Läs mer i Bravidas årsredovisning 2020, som finns tillgänglig på följande länk: http://www.bravida.se/finansiella-rapporter/

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av årsredovisningen 2020 kan beställa det på vår hemsida: 

https://www.bravida.se/investerare/finansiell-information/bestall-tryckt-arsredovisning/

För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-kontakt.
Telefon: +46 8 695 20 07

Denna information är sådan information som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2021 kl. 12:00 CET.