Valberedning inför Bravida Holding AB:s årsstämma 2022

I enlighet med beslut vid årsstämman för Bravida Holding AB den 26 april 2021, har de till röstetalet största aktieägarna vid juli månads utgång 2021 utsett följande personer att ingå i Bravidas valberedning inför årsstämman 2022:

Pressmeddelande

– Joachim Spetz, Swedbank Robur fonder (ordförande)
– Charlotta Faxén, Lannebo fonder
– Lovisa Runge, Fjärde AP-fonden
– Fredrik Arp, styrelseordförande Bravida Holding AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bravidas valberedning kan göra det via e-post till valberedningen@bravida.se eller med brev till adressen:

Bravida Holding AB
Valberedningen
Att: Fredrik Jonsson
126 81 Stockholm
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se, +46 8 695 20 07