Bravida förvärvar bolaget Karlstads Processrör AB och stärker sin position inom rörinstallationer

Bravida förvärvar bolaget Karlstads Processrör AB och kommer därmed att förstärka sin position inom rörinstallationer till industrin i Karlstad med omnejd. Bolaget omsätter cirka 65 miljoner kronor och har 35 anställda. 

Pressmeddelande

Karlstads Processrör AB har mångårig branschvana inom processindustrin och utför uppdrag inom hela Sverige. De tar fram kundunika lösningar med inriktning mot rörmontage och installationer inom process- och energiindustrin.  

– Karlstad Processrör AB är ett välskött bolag som funnits på marknaden i många år med en bra inarbetad kundbas. Vi får nu en stark förankrad specialverksamhet i Karlstad med omnejd som vi inte haft tidigare. Jag är övertygad om att det kommer ge positiva effekter på vår övriga verksamhet i regionen, kommenterar Stellan Lindqvist, regionchef för region Vänern på Bravida. 

Nuvarande ägare av Karlstad Processrör AB är Per Djurholm, Fredrik Roxström och Mikael Nyberg, samtliga kommer att följa med till Bravida. Per Djurholm kommer att fortsätta i rollen som avdelningschef för verksamheten, han kommenterar:

– Bravida känns rätt för oss för att vi delar samma värderingar och företagsfilosofi. Genom förvärvet blir vi en större organisation och får tillsammans ett bredare utbud. Vårt fokus kommer fortsatt vara inom industrisektorn och kvalificerad rörsvetsning. Vi ser fram emot att bli en del av Bravida. 

Karlstads Processrör AB och Bravida är idag etablerade på olika platser i Karlstad men planerar att flytta till gemensamma lokaler framöver. 

Bravida tillträder som ägare den 1 juni 2022.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef koncern
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11