Bravida har tecknat avtal om att förvärva bolaget Indupipe AB och stärker positionen inom rörmontage

Bravida har tecknat avtal om att förvärva bolaget Indupipe AB och kommer därmed att förstärka sin position inom industrirörsmontage i hela Sverige. Bolaget omsätter cirka 270 miljoner kronor och har omkring 85 anställda.

Pressmeddelande

Indupipe AB grundades 2008 och är idag specialiserade inom projektledning och totalåtaganden inom rörmontage mot industrin. Huvudkontoret ligger i Gävle men bolagets kundbas finns inom kraft-, pappers- och processindustrier i hela Sverige. 

– Indupipe har en mycket god kompetens inom segmentet totalåtagande för industrirörsmontage vilket kompletterar vår nuvarande verksamhet väl. Även Indupipes geografiska täckning över hela landet passar väl i Bravidas strategi om att vara lokalt baserade och samtidigt vara en rikstäckande leverantör till den svenska industrin. Tillsammans kommer vi komplettera varandra och stärka vårt kunderbjudande, kommenterar Marcus Birgersson, regionchef VS Stockholm på Bravida.

Christer Flodin, nuvarande delägare på Indupipe kommer tillsammans med de tre andra delägarna Petrus Jansson, Tony Ericsson och Sven-Erik Nordström fortsätta ingå i verksamheten på Bravida, Christer kommenterar:

– Det känns mycket bra att nu bli en del av Bravida och jag ser fram emot en spännande utvecklingsresa. Tillsammans kan vi fortsätta leverera bra tjänster till industrin runt om i Sverige och förstärka utvecklingen ytterligare, både för vår personal och verksamheten. Samtidigt är jag övertygad om att vi med vår kompetens också kommer stärka Bravida. 

Förvärvet förutsätter prövning av Konkurrensverket. Bravida tillträder snarast efter denna prövning, som förväntas vara klar under juli månad.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11