Bravida installerar på två hotellprojekt i Kirunas stadsomvandling, till ett totalt ordervärde om 100 miljoner kronor

Bravida har fått i uppdrag av LKAB och Nåiden Bygg AB att utföra installationer i två nya hotellprojekt i Kiruna. Det ena projektet är kvarteret 6 i nya Kiruna centrum och det andra på LKAB:s nya Bolagshotell i Kiruna.

Pressmeddelande

För att LKAB ska kunna fortsätta bryta järnmalm i Kiruna, krävs en avveckling av ett stort antal fastigheter i den nuvarande stadskärnan. Kvarter 6 består av ett nytt hotell och ett antal lokaler, där Bravida har fått i uppdrag att utföra installationer inom el, tele/data, säkerhet, vs, ventilation, sprinkler, kyla och automation i en samverkans entreprenad. 

I en annan del av Kiruna byggs samtidigt det nya Bolagshotellet där Bravida har ansvaret för installationerna av inre och yttre el, vs samt ventilation. 

– Vi har genom tidigare projekt goda erfarenheter av att samarbeta med Bravida som har en bra organisation på plats i Kiruna. Att Bravida klarar projektet med lokal kompetens har varit en viktig del i att vi valde Bravida till de två projekten, kommenterar Tjabba Nordanfjäll, projektledare på LKAB och Anders Similä, arbetschef på Nåiden Bygg AB.

Tage Lundin, regionchef Malmfälten på Bravida kommenterar: 

– Vi är tacksamma för att vi har fått ett fortsatt förtroende av LKAB och Nåiden Bygg AB att bygga upp det nya Kiruna och därmed medverka till att säkerställa fortsatt gruvbrytning för LKAB. Det är två uppdrag som är tekniskt komplexa där det både ställs höga krav på installationerna och att vi projekterar korrekt och kostnadseffektivt.

Båda installationsprojekten startar under det första kvartalet 2022. Kvarter 6 beräknas vara klart december 2024 och nya Bolagshotellet beräknas vara klart i oktober 2023.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11