Bravida säkrar Kriminalvårdens häkte i Kristianstad till ett ordervärde om cirka 35 miljoner

Bravida kommer att leverera säkerhetslösningar för larm och passerkontroll till Kriminalvårdens nya byggnad för verksamheterna häkte, frivård och transportenheten i Kristianstad.

Pressmeddelande

Kriminalvårdens nya häkte omfattar cirka 17 000 kvadratmeter och kommer att ha cirka 100 nya platser. I Bravidas uppdrag ingår lösningar för en komplett säkerhetslösning där leverans och montage av säkerhetssystemet Integra ingår. Uppdraget omfattar installation av överordnat system, larm- och passerkontrollanläggning, CCTV-anläggning, samtalsanläggning, bärbart överfallslarm, UPS-kraft, rakel och flerfunktionsnät.

– Det känns glädjande att vi har fått förnyat förtroende från Kriminalvården att leverera ett stort säkerhetsprojekt. Vi är trygga med vår kompetens och erfarenhet att leverera denna typ av komplexa projekt, kommenterar Gottfrid Seidevall, vd Bravida Säkerhet.
        
Uppdraget kommer att utföras av resurser från flera olika tekniska discipliner inom Bravida (Sverige) där avbrottsfri kraft och installation ingår.

Bravida utför även uppdrag åt fastighetsägaren avseende installation av el, ventilation och vs. Bravidas uppdrag har påbörjats och planeras vara klart i maj 2024.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef 
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11