Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2021 publicerad

Bravida Holding AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2021 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida.  

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Bravida levererar ett bra år, trots osäkra och varierande förutsättningar under pandemin. Klimatanpassning och energibesparingar kommer att ge vind i ryggen, samtidigt som koncernen investerar för att fortsätta bygga framtidens Bravida, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef.  

    
Läs mer i Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2021, som finns tillgänglig via följande länk:

www.bravida.se/investerare/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av års- och hållbarhetsredovisningen 2021 kan göra en beställning på hemsidan via länken nedan: 

www.bravida.se/investerare/finansiell-information/bestall-tryckt-arsredovisning/
 

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Norström, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 695 20 07

peter.norstrom@bravida.se
 


Informationen är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2022 kl. 09:00 CET.