Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2021 publicerad

Bravida Holding AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2021 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida.  

Regulatorisk pressmeddelande

Bravida levererar ett bra år, trots osäkra och varierande förutsättningar under pandemin. Klimatanpassning och energibesparingar kommer att ge vind i ryggen, samtidigt som koncernen investerar för att fortsätta bygga framtidens Bravida, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef.  

    
Läs mer i Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2021, som finns tillgänglig via följande länk:

www.bravida.se/investerare/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av års- och hållbarhetsredovisningen 2021 kan göra en beställning på hemsidan via länken nedan: 

www.bravida.se/investerare/finansiell-information/bestall-tryckt-arsredovisning/
 

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Norström, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 695 20 07

peter.norstrom@bravida.se
 


Informationen är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 mars 2022 kl. 09:00 CET.