Valberedning inför Bravida Holding AB:s årsstämma 2023

I enlighet med beslut vid årsstämman för Bravida Holding AB den 5 maj 2022, har de till röstetalet största aktieägarna vid juli månads utgång 2022 utsett följande personer att ingå i Bravidas valberedning inför årsstämman 2023.

Pressmeddelande

  • Joachim Spetz, Swedbank Robur fonder (ordförande)
  • Lovisa Runge, Fjärde AP-fonden
  • Henrik Didner, Didner & Gerge
  • Fredrik Arp, styrelseordförande Bravida Holding AB (adjungerad)

Aktieägare som önskar lämna förslag till Bravidas valberedning kan göra det via e-post till valberedningen@bravida.se eller med brev till adressen:

Bravida Holding AB
Valberedningen
Att: Fredrik Jonsson
126 81 Stockholm
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se

+46 8 695 20 07