Bravida får i uppdrag att installera vid utbyggnaden av Stockholms tunnelbana till ordervärde om cirka 1,3 miljarder

Bravida har erhållit två kontrakt från Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana och kommer i samverkan vara en del av utbyggnaden av blåa linjen från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. 

Pressmeddelande

Region Stockholm bygger ut tunnelbanan med tre mil spår och 18 nya stationer för att utveckla kollektivtrafiken i Stockholm och underlätta för resenärerna i tunnelbanan. Utbyggnaden inkluderar arbetstunnlar, spårtunnlar, stationer och en utbyggd depå. 

Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida, kommentarer:

– Vi är stolta över att vara med i expansionen av Stockholms kollektivtrafik och på ännu ett sätt bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi är också glada att vi vunnit ytterligare ett stort infrastrukturprojekt. Det visar att vi har den finansiella styrkan, kompetensen och förmågan som krävs för att utföra, leda och genomföra stora och komplexa infrastrukturprojekt. 

I Bravidas uppdrag ingår projektering och utförande av VVS, el och styrsystem för samtliga tunnlar samt för de sju nya tunnelbanestationerna på sträckan Kungsträdgården via Södermalm till Nacka och Söderort. 

– Vi fortsätter utveckla vårt erbjudande inom området med särskilt fokus på projektering och BIM-modellering. Arbeten i en tunnelmiljö ställer höga krav på både säkerhet och planering, men tack vare vår erfarenhet från liknande projekt är vi väl förberedda med metoder och rutiner på plats, kommenterar Robert Bengtsson, projektchef för Nya tunnelbanan på Bravida.

Bravidas del påbörjas med projektering i början av 2024 och installationsarbetet påbörjas under det andra kvartalet 2025 med slutbesiktning i slutet av 2028. 


För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11