Bravida installerar för 160 miljoner i Enköpings kommuns nya avloppsreningsverk för minskade utsläpp i Mälaren

Bravida har fått i uppdrag av Enköpings kommun att utföra installationer inom el, vs, ventilation och styr när de bygger nytt avloppsreningsverk. Det nya reningsverket ska bidra till förbättrad rening av vattnet och hjälpa kommunen att nå de miljömässiga kraven för avloppsvatten.

Pressmeddelande

Avloppsreningsverket är ett miljöprojekt med modern teknik som kommer bestå av processbyggnader och bassänger som utför biologisk och kemisk rening av vattnet i flera steg. Entreprenaden innefattar även kontor och servicebyggnader. 

– Projektet går helt i linje med Bravidas vision där vi ska leda vägen mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle. Projektet kräver expertkunskap där Bravidas tekniska kunskap kommer till sin rätt och vi kan långsiktigt säkra rent dricksvatten till de som bor i Mälardalen, kommenterar Magnus Ramström, avdelningschef för kommersiella projekt på Bravida Uppland. 

Danielle Littlewood, tillförordnad VA-chef på Enköpings kommun kommenterar:

– Ett nytt reningsverk är en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna växa och att vi ska kunna leva upp till framtida krav på rening och samtidigt minska utsläppen till Mälaren. Bravida uppfyllde våra höga krav på bland annat erfarenhet, kompetens och miljöledningssystem. Vi ser fram emot att byggnationen kan påbörjas där samarbetet och dialogen med utsedda entreprenörer är en jätteviktig del i att projektet ska lyckas. 
    
Projektet påbörjas i oktober 2023 och förväntas vara klart i juni 2027. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11