Bravida lanserar en uppdaterad varumärkesplattform med ny vision och nya huvudbudskap

Syftet med den nya varumärkesplattformen är att stärka fokuset på värdet av Bravidas helhetserbjudande, förena koncernens teknikområden och på ett nytt sätt förmedla Bravidas varumärkeslöfte.

Pressmeddelande

– Bravidas kärnverksamhet går i slutändan ut på att se till att allt det vardagliga som vattnet i kranen, el-uttaget för att ladda mobilen, energismarta fastigheter fungerar på ett ansvarsfullt och klimatsmart sätt. Det som man bara förväntar sig ska fungera, det fungerar med Bravida som partner, kommenterar Liselotte Stray, kommunikationschef på Bravida.

Bravidas uppdaterade varumärkesplattform är koncernövergripande och innehåller bland annat en ny vision, ny mission och sex adderade huvudbudskap.

– Genom att uppdatera Bravidas varumärkesplattform tar vi ett tydligt nytt kommunikationsgrepp och flyttar därmed fram positionen i branschen. Budskapen ramar in hela Bravidas verksamhet och sätter strålkastarljuset på värdet och slutresultaten som våra medarbetare levererar varje dag för kunder och samhälle, kommenterar Liselotte Stray.

Bravidas vision: Our vision is to always deliver the experience of when it just works.

Bravidas mission: We offer technical end-to-end solutions over the life of a property, from consulting and project design to installation and service. We are a large company with local presence throughout the Nordic region. We meet customers on site and take long-term responsibility for our work. Our employees are the heart of our organization. Through our shared values, working methods and mindset, we collaborate to build a sustainable and profitable future for our customers and ourselves.

Bravidas åtta huvudbudskap:

  • When it just works
  • We bring buildings to life
  • Service everywhere, every time
  • Shaping the resilient future. Today and beyond.
  • Innovation that works – when and where it matters.
  • Safety first. Always.
  • We create great results together
  • Building trust since 1922

Implementeringen av budskapen har påbörjats.

För mer information om varumärkesplattformen i sin helhet, vänligen kontakta:
Liselotte Stray, Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11