Bravida Säkerhet stärker verksamheten inom lås och säkerhet i Uppsala

Bravida förvärvar bolaget Låsservice i Mälardalen AB och stärker därmed sitt erbjudande inom lås och säkerhet i Uppsala med omnejd. Bolaget omsätter cirka 20 miljoner och har fem anställda. 

Pressmeddelande

Låsservice i Mälardalen AB har en gedigen erfarenhet och kompetens inom låsservice till en bred och varierande kundbas. Bolaget är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.

– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en del av Bravida Säkerhet AB och de kompletterar vår nuvarande säkerhetsverksamhet väl. Det är en fin verksamhet med personal som har en djup kunskap om låsservice, kommenterar Gottfrid Seidevall, vd för Bravida Säkerhet AB. 

Magnus Robinsson, vd och delägare på Låsservice i Mälardalen AB kommenterar:

– Det känns väldigt bra för oss att vår låsservice blir en del av Bravidas säkerhetsverksamhet. Vi kan nu vidareutvecklas i Bravidas totala kunderbjudande inom lås och säkerhet. 

Bravida tillträdde som ägare den 1 december 2023. 


För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11