Bravida tecknar flerårigt serviceavtal med Alstom för tjänster inom teknisk Facility Management

Bravida har tecknat treårigt avtal för leverans av tekniska FM-tjänster till Alstom. I Bravidas leverans ingår teknisk service för kontor, depåer och produktionssiter runt om i Sverige. 

Pressmeddelande

Bravida kommer att leverera tekniska FM-tjänster som tillsyn, skötsel, avhjälpande underhåll och beredskap inom tekniska installationer till Alstom. De är den största aktören på den svenska järnvägsmarknaden med över 1000 levererade tåg. Alstom är även ledande inom signalsystem och levererar det nya nationella trafikledningssystemet till Trafikverket.

– Vi är väldigt glada över förtroendet att ta hand om den tekniska FM-leveransen åt Alstom i Sverige. Bravida positionerar sig som en tydlig aktör av tekniska FM-tjänster och det känns väldigt bra att fler och fler kunder ser fördelarna med att dela upp sin FM-leverans, kommenterar Pontus Monthan, Head of TFM på Bravida.

Bravida är verksamma på samtliga orter där Alstom har sin verksamhet.

– När vi på Alstom bestämde oss för att dela upp FM-paketet i tre delar var Bravida huvudkandidat för den tekniska leveransen kopplat till tidigare arbeten hos Alstom i Västerås. Vi ser fram emot att starta denna direktrelation till Bravida och jobba för ett effektivt och utvecklande samarbete, kommenterar Jacob Hultin, Facility Manager på Alstom. 

Uppdraget startade den 1 mars 2023 och pågår under tre år. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11