Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2022 är publicerad

Bravida Holding AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2022 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets hemsida.  

Regulatorisk pressmeddelande

– Kriserna i omvärlden avlöser varandra, klimatet förändras och vi längtar alla efter normalitet. I allt detta står Bravida stabilt och har möjlighet att bidra. Trots alla utmaningar blev 2022 därför ett år med både stark tillväxt och rekordresultat, säger Mattias Johansson, vd och koncernchef. 

Läs mer i Bravidas års- och hållbarhetsredovisning 2022, som finns tillgänglig via följande länk:

www.bravida.se/investerare/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Aktieägare och andra intressenter som önskar få ett tryckt exemplar av års- och hållbarhetsredovisningen 2022 kan göra en beställning på hemsidan via länken nedan: 

www.bravida.se/investerare/finansiell-information/bestall-tryckt-arsredovisning/
 

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Norström, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 695 20 07
peter.norstrom@bravida.se

Informationen är sådan som Bravida Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2023 kl. 10.00 CET.