Bravida har tecknat ny revolverande kreditfacilitet om 2,5 miljarder SEK

Bravida refinansierar sin nuvarande revolverande kreditfacilitet på 2,5 miljarder SEK med ursprungligt förfall i oktober 2024 med en ny revolverande kreditfacilitet på 2,5 miljarder SEK.

Pressmeddelande

Det nya avtalet löper till 12 februari 2027, med option till förlängning av löptiden med ett plus ett år efter kreditgivarnas godkännande. Låneavtalet utgör en stor del av Bravidas långfristiga grundfinansiering och kompletteras med företagscertifikatprogram samt andra typer av kortfristig rörelsefinansiering.

Danske Bank, DnB och SEB deltar i transaktionen som koordineras av Danske Bank. 


För mer information, vänligen kontakta: 
Peter Norström, IR-ansvarig 
peter.norstrom@bravida.se
+46 8 695 20 07