Bravida kommenterar händelseutvecklingen och tillsätter grundlig utredning

Mot bakgrund av att Region Skåne den 4 april hävde ramavtal med Bravida Sverige AB, tillsätter nu Bravida en grundlig utredning för att säkerställa efterlevnad av bolagets högt ställda krav på affärsetik.

Pressmeddelande

Bravida fick ta del av Region Skånes externa utredning samtidigt som den blev offentlig. Bravida tar utredningen på stort allvar och kommer gå vidare med en fördjupad genomlysning av denna och av bolagets interna processer och rutiner.

– Våra kunder och samarbetspartners har högt ställda krav på oss, precis som vi har på oss själva. Vår verksamhet bygger på långa och förtroliga affärsrelationer. Därför tar vi den här situationen på mycket stort allvar och kommer göra vårt yttersta för att klargöra vad som har hänt och vidta relevanta åtgärder, kommenterar Mattias Johansson, vd och koncernchef på Bravida.

Utredningen kopplad till Region Skåne leds av Fredrik Jonsson, chefsjurist på Bravida och syftar till att ta reda på vad som har hänt och säkerställa att adekvata åtgärder vidtas. Vidare kommer Magnus Liljefors, före detta chefsjurist och ansvarig för M&A på Bravida, leda en Sverigeövergripande utredning för att säkerställa att våra högt ställda krav på affärsetik och korrekt agerande är implementerat och efterlevs i samtliga delar av organisationen. 

Under fredagen har Bravida vidtagit ett antal åtgärder för att tillhandahålla marknaden med tillbörlig information. Aktieägare har även blivit inbjudna till ett informationsmöte som kommer äga rum på måndag den 8 april kl. 15.00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11