Bravida kommenterar Region Skånes hävning av ramavtal

Den 4 april 2024 har Region Skåne meddelat att de häver ramavtal med Bravida Sverige AB till följd av påstådd överfakturering. 

Pressmeddelande

Bravida har samarbetat och säkerställt full transparens sedan Region Skåne initierade en extern utredning i slutet av 2023. Först idag den 4 april presenterade Region Skåne sin utredning som Bravida nu kommer att analysera internt.

– Vi ser mycket allvarligt på den utredning som Region Skåne presenterat för oss rörande påstådd överfakturering och som föranlett beskedet att häva ramavtalen med Bravida Sverige AB. På Bravida accepteras aldrig ett agerande som strider mot lagar, regler eller vår Code of Conduct. Alla medarbetare på Bravida förväntas efterleva våra värderingar och följa våra riktlinjer och de avtal vi har med våra kunder. Skulle detta inte följas vidtar Bravida alltid relevanta åtgärder, kommenterar Liselotte Stray, kommunikationschef på Bravida.


För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11