Bravida Norge ska säkra Oslo kommuns framtida dricksvatten i avtal med JV AF Ghella

Bravida Norge tecknar avtal med JV AF Ghella för leverans av arbeten inom el, vs och ventilation till Oslo kommuns projekt för ny vattenförsörjning.

Pressmeddelande

Oslo kommun bygger ut sin försörjning av dricksvatten genom en ny renvattenstunnel. I Bravidas uppdrag ingår arbeten för utbyggnad av tunneln och de tekniska anläggningarna i anslutning till tunneln. 

– Det här är ett mycket viktigt projekt där vi på Bravida får möjlighet att vara med och säkra dricksvattnet i framtiden för alla som lever och bor i Oslo. Vi har en stark kompetens inom samverkansprojekt som ställer höga krav i delar som är tekniskt komplicerade och vi ser fram emot ett bra samarbete med JV AF Ghella, kommenterar Thomas Kollshaugen, regionchef för region Innlandet på Bravida Norge. 

Sigurd Ramnefjell, projektledare på JV AF Ghella, kommenterar:

– Projektet ställer höga krav på klimat och miljö vilket gör att vi behöver ligga i framkant av utvecklingen och skapa bra förutsättningar för att kunna arbeta i samverkansprojekt på ett hållbart sätt. Vi ser fram emot ett nära och produktivt samarbete tillsammans med Bravida. 

Avtalet startar hösten 2024 och väntas pågå fram till 2027.


För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11