Bravida säkrar Kriminalvårdens nya anstalt i Östersund till ett ordervärde om cirka 40 miljoner kronor

Bravida kommer att leverera nyinstallation av teletekniska säkerhetssystem till Kriminalvårdsanstalten Frösö Strand i Östersund. Den nya anstalten tillhör säkerhetsklass 2 och kommer ge cirka 80 nya platser. 

Pressmeddelande

Anstalten Frösö Strand blir Kriminalvårdens nya anstalt genom en större ombyggnation i en före detta psykvårdsanläggning. Projektet är ett samverkansprojekt och ska genomföras mellan Kriminalvården och Bravida.

Uppdraget omfattar installation av larm- och passerkontrollanläggning, CCTV-anläggning, samtalsanläggning, bärbart överfallslarm, UPS-kraft, flerfunktionsnät och perimeterskydd. Projektet kommer att genomföras i två faser. Under den första fasen biträder Bravida Kriminalvården med färdigprojektering. Den andra fasen omfattar utförandet av entreprenaden.

– Vi är mycket stolta över vår förmåga att kunna leverera detta säkerhetsprojekt. Det här stärker även oss i vår möjlighet att attrahera de bästa talangerna och utveckla våra systemlösningar, kommenterar Gottfrid Seidevall, vd för Bravida Säkerhet AB. 

Bravidas uppdrag har påbörjats och planeras pågå fram till det tredje kvartalet 2025.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11