Bravida stärker sin position inom elservice i Söderhamn

Bravida förvärvar bolaget El-Installation-Automatik i Söderhamn AB och stärker därmed sitt erbjudande inom elservice i Söderhamn med omnejd. Bolaget omsätter 24 miljoner kronor och har 18 anställda.

Pressmeddelande

El-Installation-Automatik i Söderhamn AB (Elia) grundades 2006 och verkar inom elservice för både entreprenader och industri. Bolaget har sitt huvudkontor i Söderhamn och kundbasen består av privata företag, offentliga verksamheter, industribolag samt privatpersoner i södra Hälsingland. 

– Det känns mycket bra att välkomna in Elia till Bravida. Vi har gemensamma värderingar och vi kompletterar varandra geografiskt i Hälsingland. Elia är ett välskött bolag med gott rykte bland både personal, kunder och samarbetspartners. Tillsammans ska vi fortsätta verka på den lokala marknaden med vår kompetens och våra erbjudanden, kommenterar Ewa-Lotta Sköld, avdelningschef Hälsingland El på Bravida.

Anders Holgersson, vd och delägare på El-Installation-Automatik i Söderhamn AB kommer fortsätta ingå i verksamheten. Han kommenterar:

– Det känns positivt att bli en del av Bravida som har ett starkt varumärke med ett koncept där vi kommer passa in bra. Vi kommer fortsätta vara en stark partner till våra kunder. 

Bravida tillträdde som ägare den 3 juni 2024.

För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11