Bravida tecknar ramavtal med Vaxholms stad för elinstallationer

I ramavtalet med Vaxholms stad får Bravida i uppdrag att installera el i fastigheter som förvaltas av Vaxholms stad på en total yta om cirka 60 000 kvadratmeter.

Pressmeddelande

De fastigheter som Vaxholms stad förvaltar är bland annat skolor, förskolor, äldreboenden samt förvaltnings- och idrottsbyggnader. I Bravidas uppdrag ingår installationer inom el, drift och underhåll samt mindre arbeten inom nybyggnation, ombyggnad och tillbyggnad. 

– Vi är väldigt glada och stolta över att ha fått förtroendet för detta uppdrag som har ett stort fokus på miljö, kvalitet och hållbarhet. Arbetsmiljön är också viktig då arbeten kommer att ske i äldreboenden, förskolor och skolor. Vi lägger stor vikt vid invånarnas säkerhet och att minimera störningar i verksamheten vid eventuella driftstopp. Vi ser mycket fram emot det kommande samarbetet, kommenterar Nicklas Kedemar, Filialchef Service på Bravida.

Alexander Wahlstedt, teknisk chef på Vaxholms stad, kommenterar:

– Vaxholms stad tycker det är väldigt roligt att Bravida valt att lämna anbud och vi ser fram emot ett gott samarbete. 

Ramavtalet sträcker sig över två år med chans till förlängning.


För mer information, vänligen kontakta: 
Liselotte Stray
Kommunikationschef
liselotte.stray@bravida.se
+46 76 852 38 11