Lagar och regler

Bilder och videoinspelningar räknas som personuppgifter varför kamerabevakning i huvudsak omfattas av EU:s dataskyddsförordning. Dataskyddslagstiftningen tillsammans med Kamerabevakningslagen reglerar hur kamerabevakning får användas i Sverige.

Dataskyddslagstiftningen kräver att all behandling av personuppgifter har ett definierat ändamål och en rättslig grund. Ansvaret ligger på den enskilde företagaren (personuppgiftsansvarige) att bedöma lagligheten utifrån gällande lagstiftning samt att dokumentera och informera.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet, och på deras hemsida finns mer att läsa, samt även guider och råd.

Inom Bravida har vi stor kunskap gällande lagar och tillämpande praxis för kameraövervakning. Så önskar ni mer information eller vill ha en rådgivande part, så tveka inte att ta kontakt med oss.