Service och support

Vår service- och supportavdelning finns alltid nära till hands för handhavandesupport och felanmälan, reklamationer eller servicebeställningar.

Uppdragen delegeras till rätt tekniker som åtgärdar ärendet direkt eller genom servicebesök. För att garantera servicegraden utförs all bokning och uppföljning av service- och supportansvarig.

För kontaktuppgifter till just din service- och supportansvarige, kontakta:

Supporttelefon: 010-130 65 02
E-post: support.kamera@bravida.se