Ladda elbilen hemma med en smart laddbox

7 699 kr inkl. moms och ROT-avdrag*

Beställ din laddbox här


Laddboxen från Easee är en liten och smart laddbox som minskar påverkan på miljön genom att fördela elen på ett effektivt sätt, så ingen el går till spillo. Laddaren styrs smidigt med din smartphone och kan också tidsinställas så bilen laddas när elkostnaden är som lägst. 

 
När du beställer en laddbox från Bravida ingår:

 • Laddbox Easee Home 11kW 3-fas 16A

 • Totalt 30 km resa från Bravidas lokala kontor

 • Kablage maximalt 10 meter klamring på vägg från anslutningspunkt

 • 1 håltagning

 • Montage av laddare på vägg

 • Montage av säkring i central eller fasadmätarskåp (förutsätter att ledigt utrymme finns)

 • Driftsättning och introduktion av laddaren

 

Grönt ROT-avdrag

Från och med den 1 januari 2021 kan du som köper och installerar laddbox hemma få grönt ROT-avdrag, även kallat skattereduktion för grön teknik. Det nya gröna avdraget ersätter det tidigare ”Ladda hemma-stödet”, som gick att söka via Naturvårdsverket. Skattereduktion ges med upp till 50 procent av kostnaden för både arbete och material. Du behöver inte ansöka om bidrag, avdraget sker direkt på fakturan. Resten sköter vi!

I enlighet med skatteverkets regler beviljas ej avdrag för resor och administration. När det gäller installationer utförda till ett fast pris, beräknar man att detta är 3 procent av totalsumman. Skattereduktion för grön teknik ges därför schablonmässigt på 97 procent av totalsumman. För de sista 3 procenten betalar du hela beloppet. 

*Om rotavadraget inte går igenom, betalar kunden det fulla priset på 14.950 kr inkl. moms.


Läs mer om det nya gröna ROT-avdraget hos  Skatteverket. 

 

Att tänka på innan installation

 • För att minimera risken att huvudsäkringen löser ut vid laddning rekommenderar vi att fastighetens huvudsäkring ska vara minst 20A. 
 • Vid behov kan vi vid installationen göra en uppsäkring mot en extra kostnad.
 • Installation av laddbox kan ej ske på enstegsputs- eller eternitvägg. 
 • Om det inte finns vägg att fästa kabeln på eller befintliga rör att dra kabeln igenom, behöver du förbereda med markrörläggning innan installationen av laddboxen kan genomföras. 
 • För att kunna styra och läsa av förbrukning så är det en fördel att placera laddaren inom räckvidd för fastighetens wifinät.
 • Kabelvägen där kabel skall klamras behöver vara fri från hyllor eller annan fast inredning.

Har du övriga frågor, kontakta oss gärna via e-post till: