En helheltspartner

Vi är en komplett partner inom kameraövervakning. När vi rekommenderar tekniken och utför hela leveransen kan vi också ta fullt ansvar för funktionen i kamerasystemet.

Övervakningsskärmar.jpg

Tekniken idag är så avancerad att den ställer höga krav på oss som leverantör. Vi är specialiserade på kameraövervakning och har installerat fler än 4 000 kameraövervakningssystem.

Analys och design

Efter ett möte på plats kan våra säljare designa ett kundspecifikt kamerasystem. Det är utifrån kundens risk- och behovsanalys som vi tar fram rätt teknik för att nå uppsatta mål. Vi kan vara behjälpliga att identifiera verksamhetens specifika säkerhetsrisker och övervakningsbehov. Vår ambition är att alltid erbjuda det system som ger våra kunder största möjliga nytta i förhållande till kostnaden, varken mer eller mindre. Vi erbjuder både fastpris och löpande offerter som alltid presenteras med fördelaktig finansieringslösning och serviceavtal.

Teknik och installation

Efter mottagen beställning leder vi projektet i mål genom att samordna vår leverans med elektriker och andra som ingår i projektet. All installation och driftsättning utförs helt i egen regi av våra egna CCTV-tekniker. Alla installationer kvalitetssäkras med uttag av avprovningsbilder och genomgång i handhavandet. Vi sammanställer olika nivåer av dokumentation, från orienteringsritning till fullständig anläggningsdokumentation enligt SSF1060.

Service och support

Vår supportavdelning finns alltid nära till hands för support och felanmälan, reklamationer eller servicebeställningar. Vi erbjuder en rad olika support- och servicetjänster. Förutom telefonsupport erbjuder vi aktiv felsökning via vår helpdesk, systemövervakning som proaktivt larmar i förebyggande syfte samt servicebesök med akutåtgärd eller förebyggande underhåll. För enkel hantering finns möjlighet att teckna olika nivåer på serviceavtal.