Passerkontroll

Vill du ha kontroll på vem som går in i och ut från verksamhetens lokaler? Ett elektroniskt passerkontrollsystem kan hjälpa både små och stora arbetsplatser att förbättra sin säkerhet.

Bravida är marknadsledande inom stora och komplexa passersystem, som hanteras inom vårt säkerhetssystem Integra. Systemet gör det enkelt att administrera stora personalflöden i större företag och organisationer, samtidigt som lösningen är skalbar nedåt och kan ge överblickbar hantering i små enkla lösningar.

Våra passerkontrollanläggningar finns installerade på många platser i både Sverige, övriga länder i Norden och runtom i Europa. Hittills har vi levererat mer än 100 000 kortläsare, i system från 1-5 000 stycken enheter. Integra klarar nya standarden för passersystem SS-EN 60839-11-1.

Inom passersystem hjälper vi till med bland annat:

  • Analys, projektering
  • Systemintegration
  • Installation av hårdvara
  • Programmering och systemsupport
  • Analys och uppföljning
  • Service