Elinstallationer

Verksamheter som ser över sina ellösningar regelbundet och ligger i framkant vad gäller klimatanpassningen ser en ökad effektivitet och nytta. Bravida utför alla typer av elinstallationer, stora som små – oavsett om det gäller kontor, bostäder, sjukhus, industrier eller stora infrastrukturprojekt. Kontakta oss om du vill göra genomgående förändringar och få förslag på hur du kan optimera just din anläggning eller kontor.

Bravida är ett elinstallationsföretag med bred räckvidd

På Bravida installerar vi ellösningar och gör projekteringar i både befintliga fastigheter och vid nybyggnation. Allt från belysning i fastigheter av varierande storlek, utomhusbelysning i bostadsområden eller i vägtunnlar. Du kan få hjälp med till exempel tele-, data- och fiberinstallationer. Vi sätter även upp och kopplar in både larmsystem och olika sorters övervakningslösningar för en ökad trygghet. Så att du kan fokusera på att driva den egna verksamheten i lugn och ro.

Kontakta Bravida när det gäller elinstallationer.

Elprojektering i både små och stora projekt

På Bravida finns elektriker inom många olika kompetensområden och vi kan därför hjälpa våra kunder med många typer av uppdrag. El är ett komplext område som genomsyrar många delar av varje specifik verksamhet, och därför behövs både bred kompetens och spetskompetens. Bravida levererar till alla projekt, så väl stora som små, och finns till hands genom de olika faserna.

 • Installationer i ett flerbostadshus
 • Projektering för produktionsanläggningar
 • Stora infrastrukturprojekt 
 • Sjukhus eller flygplatser 

Genomtänkt elprojektering och installation minskar kostnaderna

En regelbunden översyn över fastigheten förebygger både olyckor och drar ner på kostnader som uppstår i samband med driftstopp och plötsliga incidenter. En omfattande brand eller andra skador på fastigheten riskerar att leda till höga utgifter och merarbete. Du kan byta ut komponenter allt eftersom eller göra ett mer omfattande byte av exempelvis elcentraler. Kablar kan dras om och uttag och andra kontakter kan bytas ut så att de inte utgör en risk.

 

Vidta rätt säkerhetsåtgärder

Speciellt anläggningar med högspänning kräver översyn av en auktoriserad elinstallatör eftersom det kan vara livsfarligt att komma i kontakt med dem. Våra elektriker är medvetna om riskerna och ser till att utföra sitt arbete med säkerheten främst.

Trygga driften med automatisering

Med automatisering kan vi styra fastighetens ljus efter nyttjandet av rum. Då kan du minska din energiförbrukning och även skapa en tryggare och trivsammare arbetsmiljö i verksamheten.

Energieffektiva lokaler att trivas i

Det är även viktigt att ventilationen och värmen fungerar optimalt och därför är regelbunden tillsyn och optimering att rekommendera. Vi hjälper dig med göra en energikartläggning för att ta fram information om energiåtgången i verksamheten.

Vad behöver du hjälp med?

Bravida erbjuder service, projektering och elinstallationer inom:

 • Elinstallationer
 • Tele, data och fiber
 • Högspänning
 • Ställverk / reservkraft
 • Termografering
 • Larm- och säkerhetssystem
 • Industriinstallationer
 • Styr och övervakning
 • Energioptimering
 • Kvalificerade mättjänster enligt ISO/IEC 17020:12*

Sök en elinstallatör nära dig

Behöver du hjälp med projektering och elinstallationer? Du är välkommen att kontakta någon av våra avdelningar runt om i landet. Vi är gärna med och tar fram förslag för just ditt projekt och vi samarbetar gärna redan från design- och projekteringsfas. Vi lär känna din verksamhet och kan därför vara proaktiva och göra grundliga felsökningar.