Elservice

Genom regelbunden service av elinstallationer kan du undvika både avbrott och andra otrevliga överraskningar.

Bravida går igenom centraler, belastningsfördelning, dosor och kabeldragningar, och ser över fastighetens elstandard. Fel i elinstallationer är ofta dolda och riskerna går inte alltid att upptäcka med ögonen. Gamla eller felaktiga elanläggningar är inte bara en stor brandrisk utan kan även orsaka stora kostnader i form av hög elförbrukning eller avbrott. Ett serviceavtal med Bravida hjälper dig att upptäcka eventuella fel eller problem och åtgärda dem. Service behöver inte bara handla om att ta hand om din befintliga lösning, utan kan även innebära utveckling och tillägg som moderniserar ditt elsystem.el.service.jpg

Vi ser över energianvändningen och föreslår besparingar. När vi trimmar, finjusterar och får allt att fungera kan besparingarna bli stora.

Vi hjälper till med översyn, genomgång och service av alla typer av elinstallationer. Det kan till exempel vara genomgång av tele, data och fiber i din anläggning eller förslag på hur du kan förbättra säkerhetssystemet. Det kan också handla om reparationer eller översyn av industriinstallationer, högspänningsanläggningar eller ställverk. 

Bravida utför service och underhåll av elektriska lösningar i alla sorters fastigheter och anläggningar. Det spelar ingen roll om det är en stor industri, ett stort sjukhus eller en mindre bostadsrättsförening eller förskola – vi har elektriker för alla sorters uppdrag. 

Våra elektriker kan hjälpa dig oavsett om du behöver lösa ett akut problem eller tips på mer långsiktiga alternativ, som till exempel att energioptimera din fastighet. Genom ett serviceavtal kan vi bygga upp en relation som löper över flera år och skapar en hållbar långsiktig framtid för dina elinstallationer. Hör av dig till någon av våra elavdelningar om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa just dig med.

Bravidas elserviceavdelningar kan bland annat hjälpa dig med tjänster inom:

  • Elinstallationer
  • Tele, data och fiber
  • Högspänning
  • Ställverk / reservkraft
  • Termografering
  • Larm- och säkerhetssystem
  • Industriinstallationer
  • Styr och övervakning
  • Energioptimering
  • Kvalificerade mättjänster enligt ISO/IEC 17020:12*
*Mättjänster ackrediterade av Swedac för, bland annat, kontroller av elmätarsystem

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig? Ring ditt lokala Bravidakontor så berättar vi mer. Inget uppdrag är för litet eller för stort.