Optimera driftnettot med smarta, enkla lösningar

Att snabbt komma igång med energieffektivisering och optimering av din fastighet hjälper dig att hantera stigande energipriser, förbättra inomhusklimatet och minska ditt klimatavtryck. Vi börjar med att koppla upp din fastighets hårdvara, vilket är nyckeln till att förstå nuläget och hur driftnettot kan förbättras. Med hjälp av algoritmer får du åtgärdsförslag och kan mäta effekterna av förändringar.

Vill du få en status- och energidiagnos av alla nuvarande installationer i din fastighet?

Så här jobbar vi med energioptimering

Behöver du en modern lösning för att effektivisera din fjärrvärme? 

Fjärrvärme är ett effektivt sätt att värma upp fastigheter, men stigande energikostnader kräver bättre kontroll över förbrukningen. Vår lösning Proptech BOX-Heat optimerar fastighetens flöden i realtid och kan reducera energikostnaderna med 10-15 procent. Du använder värmen på rätt sätt, vilket ger nöjdare hyresgäster och är bra för både miljön och ekonomin.

Det här ingår i Proptech BOX-Heat:

  • Styrsystem för 2 st värmekretsar med 2 st pumpar och varmvattenkrets med en cirkulationspump
  • 1 st 4G-modem med IT-säker APN-uppkoppling
  • Elinstallation av Proptech BOX-Heat (använder befintlig utegivare)
  • Driftsupport vid installation
  • Säker backup och alltid tillgängligt via Bravida Building Operation (vår molnlösning)

 

För att kunna ta del av det här materialet så behöver du godkänna användande av cookies.

Klicka här för att ändra inställningarna för cookies

Intresserad av enkel visualisering för energieffektivisering?

Vår AI-baserade tjänst analyserar fastighetsdata dygnet runt och effektiviserar värmeförbrukningen samtidigt som den förbättrar inomhustemperaturen. Tjänsten lär sig fastighetens unika egenskaper, som inomhustemperatur, socialt beteende, termisk tröghet, årstider och väderförhållanden. Smart Energikontroll ger enkel visualisering av byggnadens välmående och prioriterar rätt åtgärder för både miljön och plånboken.

Smart Energikontroll ger dig:

1

Minskad energiförbrukning och sänkta energikostnader

2

Möjlighet för integration med dina befintliga fastighetssystem

3

Realtidsövervakning, rapporter och analyser

4

Lösning som anpassar sig efter verksamhetens energiförbrukningsmönster

5

Minskade koldioxidutsläpp, vilket ger lägre miljöpåverkan

6

Tillgång till Bravidas expertis och support

Har din fastighet kontinuerlig övervakning?

En uppkopplad fastighet möjliggör energiprestandaoptimering i realtid. Genom att installera trådlösa sensorer och ansluta till vår plattform, Bravida Building Operation, kan du övervaka och optimera din fastighet digitalt.

Anslut dina befintliga controllers och scadasystem till vår plattform för säker tillgång till historik, realtidsdata och flödesbilder. Med Bravida kan du enkelt och effektivt komma igång med energieffektivisering och skapa en hållbar framtid för din fastighet.

Bravida Building Operation ger dig möjlighet att:

  • Styra och övervaka anläggningen 24/7 via mobil, surfplatta eller dator
  • Kontroll och larmhantering för t ex temperatur och systemtryck 
  • Ändra börvärden och värmekurva i tillgängliga parametrar för fjärrvärme
  • Se all din historik och trendhantering
  • Access till alla parameterinställningarAlltid tillgång till Bravidas expertis och support genom hela energiomställningen för din fastighet och verksamhet.
Mer om Bravida Energy Management

Vill du veta mer? Kontakta oss!