Vs-installationer

Bravida hjälper till med alla typer av installationer inom värme och sanitet, stora som små. Det kan handla om enkla vs-installationer för exempelvis bostäder eller kontor, eller mer komplicerade installationer för industrier, sjukhus eller badhus.

För Bravida handlar vs om smarta lösningar som fungerar utan avbrott. För oss är det dessutom viktigt att våra installationer är energioptimerade och vi hjälper gärna till att minska vatten- och energianvändningen där det är möjligt – till exempel genom injustering av värmesystem, byte till nya energisnåla pumpar eller termostatbyte.

Bravidas vs-montörer är proffs på allt som har med både värme och sanitet att göra. Vs är ett stor område som rymmer mycket. Alltifrån installation av värmepumpar i bostäder till stora värmecentraler i industrier och allt däremellan. Dessutom rymmer området värme även kyla. Bravida kan hjälpa till med det mesta inom både värme och kyla oavsett om värmekällan är fjärrvärme, bergvärme eller fossila bränslen så hjälper vi dig. Dessutom har vi lång erfarenhet av gasarbeten och utför de flesta typer av tjänster inom området.

Planerar du för nya vvs-installationer eller en större renovering av dina system? Ta i så fall kontakt med något av våra lokala kontor så fårvent.installation.jpg du hjälp. Våra vs-avdelningar kommer hjälpa dig att ta fram den bästa lösningen som för just dina och din fastighets behov. Bravida utför även service inom vs, det kan du läsa mer om här.

Inom vs-installationer hjälper vi till med:

  • Värme/kyla
  • Sanitet
  • Tappvatten
  • Undercentraler
  • Gas
  • Kompetenssvetsning
  • Energioptimering