Installation av ventilationssystem

Inomhusklimat är väldigt viktigt och vi är medvetna om att ditt ventilationssystem kan göra stor skillnad för dig i vardagen. På Bravida installerar vi alla typer av ventilationslösningar, stora som små och vi tar fram en lösning som passar dig på bästa sätt.

Är det dags att installera ny ventilation?

Om luftkvaliteten inte har hög kvalitet kan den påverka de som vistas i lokalen med risk för minskad produktivitet. Genom att se över ventilationen i fastigheten kan man anpassa flödet till det aktuella behovet och samtidigt minska på kostnaderna. Om ni satsar på att byta ut det som inte fungerar kan det förhindra mer omfattande och dyrare reparationer. Samtidigt ökar överblicken.


På Bravida har vi hand om olika typer av ventilationslösningar och är kunniga inom allt som har med ventilation att göra. Vi hjälper till med allt från luftbehandling och processventilation till styr, övervakning, injustering och OVK. Just denna typ av ventilationskontroll kan bara utföras av behöriga ventilationstekniker. Är ni färdiga med planeringen för att installera ventilation eller behöver ni hjälp hela vägen?

Vi utför en mängd olika ventilationsinstallationer:

  • Luftbehandling
  • Processventilation
  • Styr- och övervakning
  • Injustering och OVK

Kontakta oss

Installation är en sak - energibesparingar är en annan

I byggnader där många människor samsas om utrymmet varje dag krävs det ordentliga ventilationslösningar som både förbättrar inomhusklimatet och bidrar till energibesparingar. Smutsiga filter i ventilationssystem kan vara fulla med damm, smuts och allergener.


Håll nere utgifterna

En ny installation kommer ofta i sista minuten. Vid ett långsiktigt samarbete ser vi till att rapportera i tid om eventuella framtida installationer för att minska kostnaderna.

Från ventilationsinstallation till underhåll

Väljer du oss för genomförandet av er installation finns en bra synergi i att även låta oss hålla i ventilationssystemets underhåll. Det är minst lika viktigt att ha dokumenterat arbetsprocessen för att kunna följa upp arbetet. Likt en bilbesiktning görs en OVK med regelbundna intervaller efter ett par år. Tack vare vår storlek har vi tillgång till de allra senaste mätverktygen och teknologin som samlar in data om just din verksamhets ventilationsprocesser. Med god tillgång till dokumentation är det lättare att ta välgrundade beslut som gagnar er verksamhet.

Både bredd och spets i vårt kunnande

Vi kan installation av ventilation. Hos oss arbetar experter och OVK certificerade personer i branschen. En del av vår spets är att ta fram specialanpassade och högteknologiska ventilationslösningar för både små och stora byggnader. Du hittar våra lösningar i bland annat servicehus, sjukhus, laboratorier, idrottshallar och köpcentrum samt stora industrier. 

Våra professionella montörer på Bravida ser till att hjälpa dig oavsett storlek på byggnaden. Hör av dig direkt till oss så skräddarsyr vi en lösning för just ditt behov.

Ventilationsinstallation av Bravida

Planera att installera ventilationen med Bravida

Har du funderat på att se över ventilationen och planera för nya installationer? Hör av dig till någon av våra ventilationsavdelningar om du vill höra mer om hur vår installationstjänster skulle kunna hjälpa dig och dina ventilationsanläggningar.