Ledarskap på Bravida

På Bravida satsar vi på våra ledare. För dig som är ledare inom Bravida så erbjuder vi ledarskapsutbildningar i flera steg både för dig som har direkt och indirekt personalansvar.

Bravidas ledarskapsmodell – leda mot full potential

Bravidas framgång kan vi tacka våra medarbetare för. Därför strävar vi efter att vara den bästa arbetsgivaren i branschen. Vi vill erbjuda en säker och inkluderande arbetsplats där våra medarbetare kan utvecklas till sin fulla potential och skapa fantastiska resultat tillsammans.

För att nå detta har vi utvecklat Bravidas ledarmodell. Den stöttar våra ledare genom att tydliggöra deras ansvar, skapa en koppling mellan affärsplanen, vår people vision och ledarskapet i vardagen. Modellen bygger på en säker och inkluderande arbetsplats där du som ledare förväntas vara en förebild och aktivt arbeta för att skapa en trygg, trivsam och utvecklande miljö tillsammans med ditt team.

Bravidas  ledarskapsmodell

Våra Bravidaledare:

1

Främjar en trygg och inkluderande kultur.

2

Stärker sitt team genom coachning.

3

Ser till att teamet arbetar i linje med Bravidas vision och mål.

4

Engagerar sig för kontinuerligt lärande.

Är du redo att bli en Bravidaledare?