Säkerheten först. Alltid.

På Bravida vill vi att varje medarbetare ska komma välmående och frisk till nästa arbetsdag. Vi vill att det ska vara roligt och säkert att jobba hos Bravida. Därför arbetar vi systematiskt med hälsa och säkerhet.

Bravida har en nollvision för arbetsskador

I vår bransch är arbetsmiljö en fråga som vi behöver ta på största allvar. För att hantera utmaningarna har vi resurser, system och hjälpmedel för hälsofrämjande och skadeförebyggande arbete. 

Bravida har en nollvision för arbetsskador: ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av sitt arbete. Vi som arbetar för Bravida har ett gemensamt ansvar att bidra till en trivsam och säker arbetsmiljö på alla Bravidas arbetsplatser.

Två tekniker från Bravida utför installationer

För att nå dit krävs

 

Två av Bravidas projektledare vid datorskärmar

Kompetens

Vi värderar kompetens inom hälsa och säkerhet och utbildar våra ledare och medarbetare.

Balans

För oss är det viktigt att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.

Delaktighet

Vi arbetar för delaktighet i planering och återkoppling på arbetet. Medarbetare blir också delaktiga i hälso- och säkerhetsarbetet genom vår app för rapportering av risker och förbättringsförslag.

Bravidas tekniker under en genomgång på en arbetsplats

Skyddsombud

På Bravida värderar vi våra skyddsombud högt och ser till att de får det stöd de behöver. Samarbetet mellan skyddsombuden och med företaget är viktigt för att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt.