Trollhättan

 • Adress

  Box 929
  461 29 Trollhättan

  Besök

  Grafitvägen 15 A
  461 38 Trollhättan

  Telefon

  VÄLKOMMEN TILL BRAVIDA I trollhättan

  När du vill vara säker på att installationerna håller högsta kvalitet gör du ett klokt val om du vänder dig till oss på Bravida i Trollhättan. Vi utför arbeten inom VS-anläggningar, ventilationssystem, kylanläggningar och elanläggningar, och både reparerar, optimerar samt installerar nya system. Vårt fokus ligger i  miljövänliga lösningar med energieffektiva system som håller länge och som följs upp med noggranna kontroller och optimeringsåtgärder. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och ser till att anpassa installationerna efter specifika behov och förutsättningar. Undvik oväntade överraskningar som kan leda till skador och renoveringar. Säkra din bostad eller arbetsplats med hjälp av Bravidas kompetenta medarbetare i Trollhättan!

  • El

   Elservice och installationer

   Säkra och hållbara elanläggningar minskar riskerna för strömavbrott och kortslutningar. Därför är Bravidas elservice en säker lösning, då vi med regelbundna kontroller ser till att systemen är fortsatt effektiva och hållbara. En stabil internetanslutning är viktig för företagets produktivitet och Bravida installerar fibernät med moderna metoder och smarta lösningar som du kan lita på. Våra elektriker har erfarenhet från de allra minsta installationerna till stora arenaprojekt. 

   Avdelningschef

   Daniel Larsson

   Serviceledare

   Mathias Månsson
  • VS

   Rörmokare för täta VS-anläggningar

   Läckande rör och fuktskador är en mardröm för husägaren och kan leda till stora renoveringar. Bravida erbjuder rörservice med kontinuerliga felsökningar för att undvika just läckage. Vi byter ut gamla packningar och optimerar systemet för att spara energi. Genom att byta ut värmepumpen, termostaten samt injustera värmesystemet får du ett energieffektivt system som du kan lita på året runt.

   Avdelningschef

   Filip Börjesson

   Serviceansvarig

   Peter Jensen

   Serviceledare

   Roger Englund
  • Ventilation

   Effektiv ventilation

   Med våra smarta ventilationslösningar kan du andas frisk luft dygnet runt. Ett väl fungerande luftutbyte förebygger även instängd fukt som kan leda till fuktskador. Tack vare våra duktiga montörers servicearbeten får du din befintliga anläggning rengjord och kontrollerad, med byte av de delar som inte längre fyller sin fulla funktion. Med våra smarta styrsystem och injusteringar kan du glädjas åt en god ventilation under alla förutsättningar!

   Avdelningschef

   Joakim Kristiansson
  • Kyla

   Vi optimerar din kylanläggning

   Propan, CO₂ och ammoniak är exempel på olika köldmedium och våra kylmontörer vet vilken sort som passar bäst för din anläggning, beroende på dess ändamål. Våra kylanläggningar finns både i industrikylar, livsmedelsbutiker/lager, ishallar och datahallar för att kontrollera temperaturer och förhindra överhettning. Brister i din kylanläggning kan få tråkiga konsekvenser med förlorad energi och kapital, inte minst om livsmedlet tinar upp eller isen i ishallen smälter. Med Bravidas service och optimeringar slipper du oroa dig!

   Avdelningschef

   Mattias Gustafsson