Service och installation av ventilationssystem

Rätt luftkvalitet och temperatur är avgörande för att vi ska trivas och prestera t.ex. i skolan eller på arbetsplatsen. Våra kunniga ventilationstekniker utför service och installation med hög kvalitet i ventilationsanläggningar inom till exempel styr- och övervakning såväl som injustering och OVK. Vi anpassar ventilationen till byggnaden och den potentiella verksamheten som bedrivs där.

Optimering för en minskad energiförbrukning

Inom området ventilation finns det mycket pengar att spara på energieffektivisering. Det kan handla om att driftoptimera den ventilationsanläggning ni har, byta ut fläktmotorerna till energisnåla motorer eller installera FTX-aggregat för värmeåtervinning av frånluften.

Om ni är i behov av hjälp till större projekt så jobbar vi även med ventilation i ROT- och nyproduktion av bostäder, kontor och skolor.

Kontaktuppgifter