Kontaktuppgifter

Lönnerbladsgatan 3
521 40 Falköping

Telefon El

0515-866 00

Telefon Lås, Fire & Security, Styr

0200-72 73 74

Felanmälan & jour

Telefon Kyla

0510-891 00

Falköping

Välkommen till Bravida i Falköping !

På Bravida i Falköping har vi avdelningarna El, Kyla, Lås, Fire & Security och Fastighetsautomation. Vi kan leverera alla typer av tjänster och erbjuder både service och installation.

Kanske behöver du hjälp med en översyn av gamla elinstallationer, ventilation eller med rördragning? Eller så är det din telefonilösning som inte fungerar och när du ändå har oss på plats kan vi installera det nya säkerhetssystemet som du funderat på. Vi är en helhetsleverantör som gärna skräddarsyr lösningar för våra kunder. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig –kontakta någon av oss så hänvisar vi er vidare till rätt person! 

Bravida ger fastigheter liv! Från rådgivning och projektering till installation och service. Vi kombinerar det stora företagets resurser med det lokala företagets flexibilitet, närvaro och service. Det innebär att vi tar oss an alla tänkbara projekt och alltid levererar hög kvalitet oavsett storlek och behov. Du är alltid välkommen till oss på Bravida.

EL

Elservice & elinstallationer

Se över dina elinstallationer med hjälp av Bravidas skickliga elektriker i Falköping. Vi minimerar din energiförbrukning med effektiva och specifikt anpassade installationer. Oavsett om det gäller stora kontorslandskap, industribyggnader, arenor eller bostäder har vi rätt kompetens att bistå med. I vår elservice ingår optimeringsåtgärder och reparationer som minskar riskerna för kortslutningar eller strömavbrott. Några av våra specialområden är fiberinstallationer, högspänning och säkerhetssystem och vi kan dra elen vid nybyggnationer såväl som reparera befintliga elanläggningar. 

Kontaktpersoner

Rickard Emilsson Projektledare

Kyla

Kylanläggningar – installation & service

Med Bravidas effektiva kylanläggningar minimerar du energikostnaderna och ökar säkerheten. Våra kylmontörer är erfarna inom diverse typer av anläggningar, som till exempel ishallar, livsmedelsindustrier och datahallar, och vi hanterar både propan, ammoniak och koldioxid, liksom mer traditionella köldmedium. Vi anpassar kylanläggningen efter ändamålet och arbetar i nära dialog med våra kunder för att motsvara specifika behov och önskemål. Med vår kylservice får du noggranna kontroller och optimeringsåtgärder för att öka driftsäkerheten. Detta innefattar rengöring av värmeväxlarytor, byte av kompressor och justering av systemets fyllnadsgrad. 

Kontaktpersoner

Björn Axelsson Avdelningschef
Tommi Lund Projektledare
Fredrik Sahl Serviceledare

LÅS

Lås- och larminstallationer

Vi installerar både mekaniska, elektriska och nyckelfria lås och vi har låssmeder och låstekniker som har rätt kompetens för att ta fram en effektiv och väl anpassad lösning för dig. Förutom att installera låssystem hanterar vi även larm, och Bravida är således en helhetsleverantör av säkerhetssystem. Vi erbjuder högeffektiva larm- och låsssystem för att du ska känna dig trygg med att riskerna för brand eller inbrott i dina lokaler är minimala. Med vår service får du kontinuerliga kontroller och uppdateringar av systemen. Som kund till Bravida får du även full tillgång till vår kundsupport som står till förfogande dygnet runt.

Kontaktpersoner

Magnus Jacobsson Butiksansvarig Lås
Viktor Broberg Servicechef

FIRE & SECURITY

Fire & Security

När olyckan är framme är det viktigt med väl fungerande larm och automatiska system som du kan lita på. Vi är specialister inom Fire & Security och sköter allt från låssystem och larm till passersystem och brandskydd. Dessutom säkrar vi dina IT-lösningar och molntjänster för att skydda företagets känsliga information och data. Med våra serviceavtal får du kontinuerliga uppdateringar av din programvara för att bibehålla en hög säkerhetsnivå. 

Kontaktpersoner

Viktor Broberg Servicechef
Leo Andreasson Säljare/Marknad

Automation

Automatisering – för en effektiv produktion

Bravidas tjänster kan automatiseras och således effektiviseras med våra egenutvecklade system som samlar dina lösningar i en och samma enhet. Våra kompetenta installatörer anpassar tjänsterna efter rådande förutsättningar och verksamhetens behov. Utifrån en nära dialog med våra kunder tar vi fram en projektering och förslag på hur vi kan säkerställa en optimerad kommunikation på företagets nätverk för att höja kvaliteten i din produktion och göra din verksamhet smartare. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om automation och hur det kan gynna dig.

Kontaktpersoner

Daniel Holm Avdelningschef