Vitvaror

Bravida hjälper dig att få vitvarorna på plats och installera dem på ett korrekt sätt.

Installationer och reparationer

Med kompetens inom både VS och elinstallationer kan du känna dig trygg med att diskmaskinen eller tvättmaskinen kopplas till el och vatten enligt säkerhetsföreskrifterna, för att undvika eventuella kortslutningar eller vattenskador som framför allt kan uppstå i våtrum. Vi utför även service på vitvaror och skickar en erfaren installatör eller elektriker när du behöver en hemma hos dig.  

Kontakt