Butiker

Butik och handel handlar om människor som ska trivas och upplevelsen är därför viktig. Bravidas tekniker hjälper till att skapa en hållbar och behaglig butiksmiljö där alla trivs.

Ventilation

Vi förstår att en väl fungerande ventilation är avgörande för en trivsam butiksmiljö och en behaglig kundupplevelse. Vi kan hjälpa dig med allt från nya installationer till reparation och underhåll av ert befintliga ventilationssystem eller energieffektivisering, kontroller och injusteringar.


Butik och handel handlar om människor som ska trivas och upplevelsen är viktig. Vårt helhetstänkande innebär att vi alltid strävar efter att få en balans mellan klimat och komfort.


En del i erbjudandet av underhåll finns till exempel övervakning av ventilationen, där vi med hjälp av sensorer i ventilationsaggregat, elmotorer och fläktar kan ställa en prognos när det behöver bytas. 

Ett bra ventilationssystem gör skillnad

Ta hjälp av våra tekniker när det något som inte fungerar. En bra början att låta oss göra en besiktning av ert ventilations- och klimatsystem och komma med rekommendationer, så att allt fungerar optimalt.

 

Kontakta oss idag för att få mer information om våra tjänster. Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss här

Ventilationstekniker hos Bravida

Värme och sanitet

Alla fastigheter behöver värme och sanitet för att fungera och för butiker är det inget undantag. Butiker har vanligtvis andra krav eller behov gällande arbetsmiljö, offentliga toaletter och större ytor att ta hänsyn till.


Hos oss på Bravida finns kompetensen, från licensierade vs-tekniker till projektering med förståelse för vad som krävs för att tillhandahålla högkvalitativa lösningar, anpassade till dina lokaler. 


I vårt tjänsteutbud finns en rad olika tjänster. Energioptimering, löpande serviceunderhåll, felavhjälpande åtgärder såsom läcksökning och reparation, samt ombyggnationer och lokalanpassningar. Vi kan ta hand om alla former av installationer inom värme- och sanitet vilket även innefattar tappvatten och gas med mera.

VVS-installation av Bravida

Minska energikostnaderna

Just energioptimering för butiker är något vi vill lyfta fram, vilket kan leda till betydande besparingar. Vi kan hjälpa till med att identifiera ineffektiva system och erbjuda lösningar för att komma till rätta med energibovar och minska löpande energikostnader.


Trygghet är viktigt för oss och det vill vi även att du som kund ska uppleva. Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss här

Vs-tekniker på Bravida utför vs-service

Kyla

Butikskyla är som komfortkyla, men för butikskyla kan kravet på utrustningen behöva andra dimensioner beroende på butiksyta! Det viktiga är att dina besökare och kunder ska uppleva en sval och behaglig miljö när de besöker din butik under varma dagar.

Prata med oss för att få hjälp med energismarta totallösningar för butiker med fokus på att upprätthålla en jämn temperatur i hela anläggningen. Våra lösningar inkluderar högkvalitativa kyldiskar, frysdiskar och frysrum med komfortkyla för att skapa en trivsam miljö för både kunder och personal.


Vi arbetar med energieffektiv teknologi för att minska miljöpåverkan och kostnader. Våra installationer omfattar även värmeåtervinning för att ytterligare minska energiförbrukningen och öka effektiviteten. Vi är experter på att driftsätta anläggningar och se till att de fungerar optimalt.

Bravidas kyltekniker installerar energieffektiva kylanläggningar

Service och installation av butikskyla

Förutom installation av butikskyla erbjuder vi också pålitlig service för att säkerställa att din anläggning fungerar som den ska. Vårt team av tekniker är specialiserade på butikskyla och kan utföra reparationer och underhåll när det behövs. Vi är serviceorienterade för att ge våra kunder en professionell upplevelse.


Butiker är en central del av samhället och vi strävar efter att skapa anläggningar som är pålitliga, effektiva och energisnåla. Vi har arbetat med en mängd olika butiker och vet vad som krävs. 


Kontakta oss för mer information och berätta om dina utmaningar. Vi är redo att hjälpa dig skapa en anläggning som fungerar optimalt och ge en bra kundupplevelse.

Kontakta oss här

Bravidas kyltekniker installerar energieffektiva kylanläggningar

Elinstallation

Beroende på butik är behovet av elektricitet varierande, allt ifrån krav på maskiner till åtkomst av el från uttag eller till exempel kameraövervakning av kassaområdet. Våra elektriker finns till tjänst med goda kunskaper, erfarenhet och nödvändiga certifieringar för smidiga leveranser och genomföranden. 

 

Vi förstår vikten av att arbeta i verksamhetslokaler där det krävs försiktighet och god planering för att minimera störningar. Det finns en helhet i vårt erbjudande av elinstallationer, elservice och termografering i butiksmiljöer.

Elektriker hos Bravida

Kontakta våra certifierade elektriker

Butiker kan även ha behov av passagesystem, porttelefoner och brandlarm, eller laddningsstationer för elbilar på parkeringen. Självklart ligger energioptimering högt på agendan och som utgångspunkt i våra rekommendationer så att ni kan minska på energianvändningen.


Kontakta oss idag för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig att få den bästa el- och energilösningen för din butik.

Kontakta oss här

Referenser

Coop Väst AB

Intervju med Robert Eklund, Projektledare på Coop Väst AB

Varför har ni valt Bravida som leverantör?
- Bravida Kyla var bäst lämpade eftersom vi har 171 butiker utspridda på ett väldigt stort område. Bravida sköter 160 av dessa butiker genom ett centralt fullserviceavtal, ett avtal som gynnar båda parter.

Finns det något speciellt som utmärker Bravida som leverantör?
- Samarbetet fungerar exemplariskt, vi har täta kontakter, nästan dagligen och vi har en väldigt bra dialog med Bravida. När det gäller hållbarhet kommer Bravida med flera olika lösningar sedan är det upp till oss om vi kan ta dessa investeringar eller inte.

Hur ser ni på samarbetet med Bravida framöver?
- Vårt centrala avtal fortlöper i fyra år och jag hoppas att vi kommer att skriva nytt avtal när det löper ut. Just för att vårt samarbete fungerar så bra, och vi arbetar tätt tillsammans.