Kommersiella fastigheter

Våra erfarna tekniker tar ett helhetsgrepp om fastigheten och ser till att ventilationen ger en bra inomhusmiljö med rätt temperatur, att inga kranar droppar och att belysningen är energisnål.

Ventilation

Alla byggnader har sina krav och kommersiella fastigheter är inget undantag när det gäller reparationer och serviceunderhåll. Förutom drift, fokuserar vi på installationer med energianpassningar och skräddarsydda lösningar för våra kunder.

 

En del av driften innebär ett arbete med luftinjusteringar, hjälp med OVK och luftmätningar. Genom dessa åtgärder kan vi säkerställa att luftflödena i fastigheten är optimala och att ventilationssystemet fungerar på rätt sätt.

 

För oss är energilösningar, klimat och komfort viktiga faktorer i vårt arbete. Vi strävar efter att uppnå en helhet med en god balans mellan klimat, människor och maskiner i anläggningar. Vi är stolta över att kunna erbjuda högkvalitativ service och hållbara lösningar för våra kunder.

Ventilationstekniker hos Bravida

Ta kontakt med våra erfarna

och kunniga tekniker

Våra erfarna och kunniga tekniker hanterar både befintliga och nya lösningar för våra kunder med en gedigen kunskap att jobba med verksamhetskritiska installationer och kritiska processer.

 

Hur ser det ut i er fastighet? Ta hjälp av oss för energieffektiva lösningar och ta med oss i processen tidigt vid ombyggnationer och lokalanpassningar för att förbättra fastighetens energiprestanda. 

 

Kontakta oss och berätta om era utmaningar, vi kan hjälpa dig att optimera dina fastigheter.


Kontakta oss här

Värme och sanitet

När det kommer till kommersiella fastigheter har vi både personal och produkter för att möta de krav som finns. Från licenssvetsare som garanterar hög kvalitet på arbetet till en strävan att alltid erbjuda kostnadseffektiva lösningar med slutkunden i fokus.

 

Inom värme och sanitet finns även tappvatten, undercentraler, gas som några exempel, där vi installerar och sköter löpande serviceunderhåll och felavhjälpande åtgärder som exempelvis läcksökning. 

 

Energioptimering är ofta högt på agendan. Efter en dialog med er och en inventering av er anläggning tittar vi gärna på förutsättningarna för att sänka era energikostnader. Energioptimering är en viktig del av vårt arbete för att säkerställa att dina fastigheter är så energieffektiva som möjligt, vilket både sparar pengar och är bättre för miljön.

Hög kvalitet och pålitliga lösningar

Vårt mål är att alltid leverera hög kvalitet och pålitliga lösningar för alla våra kunder. Vi lägger stor vikt vid att ha god kommunikation och samarbete med våra kunder, för att garantera att du är nöjd med resultatet. Vi är stolta över att ha arbetat med en mängd olika kommersiella fastigheter och hoppas att vi kan hjälpa dig också.


Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med dina fastigheter. Vi ser fram emot att höra från dig och att hjälpa till att göra dina fastigheter så effektiva som möjligt!


Kontakta oss här

Vs-tekniker på Bravida utför vs-service

Kyla

I kommersiella fastigheter är en bekväm inomhusmiljö av stor betydelse. En rätt tempererad arbetsplats och offentliga ytor ger ett välbefinnande med värme när det är kallt och kyla när det är varmt. För att uppnå denna idealiska miljö krävs det planering och bra utrustning där resultatet blir en behaglig komfortkyla.

 

Vi är specialiserade på att projektera och installera komfortkylsystem som passar dina unika behov och krav. Vi strävar alltid efter att erbjuda effektiva och miljömässigt hållbara lösningar för våra kunder. Med hjälp av vår expertis kan vi övervaka ditt system och säkerställa att det fungerar optimalt, vilket bidrar till en jämn och bekväm temperatur.

 

Vår personal är kunnig och erfaren inom all form av kylning och arbetar alltid enligt de högsta branschstandarderna. Vi erbjuder också träning och support för att se till att dina anställda har den kunskap och utbildning som behövs för att få ut det mesta av ditt kylsystem.

Bravidas kyltekniker installerar energieffektiva kylanläggningar

Installation av kylanläggningar

Oavsett om du behöver en ny installation, underhåll eller en ombyggnad av ditt befintliga system, kan vi hjälpa dig. Vi förstår att du har en budget att följa och att det är viktigt att hitta en lösning som passar fastighetens behov.


Teknik och miljö kan samverka för att skapa en mer hållbar framtid. Prata med oss när ni behöver en partner som är dedikerad till att ge er den mest passande lösningen för miljö, energi och hållbara lösningar för din verksamhet.


Kontakta oss här

Bravidas kyltekniker installerar energieffektiva kylanläggningar

Vitvaror

Visste du att vi har en avdelning inom vitvaror för hemmabruk och professionellt användande? En del av vårt erbjudande är en komplett lösning för dig som vill ha högkvalitativa vitvaror och smidig service. 


Köp dina vitvaror hos oss. Vårt sortiment inkluderar allt från kylskåp och frysar till diskmaskiner och tvättmaskiner från ledande varumärken. Vi står också till tjänst med rådgivning för att hjälpa dig att hitta den perfekta produkten för dina behov.

Smidig service

En del av styrkan i vårt erbjudande är även möjligheten att få service och reparationer. Våra erfarna tekniker tar hand om allt från mindre reparationer till större reparationer och garanterar att dina vitvaror alltid fungerar som de ska. Vi erbjuder också installation, bortforsling och återvinning av vitvaror för att göra processen så smidig som möjligt för dig som kund.


Kontakta oss idag för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss här

Elinstallation

Kommersiella fastigheter har ofta behov av allt från passagesystem och porttelefoner till brandlarm och laddningsstationer för elbilar utöver att den vanliga elektriska infrastrukturen ska fungera.


Vid dessa typer av elinstallationer är det extra viktigt att arbetet utförs av kvalificerade och erfarna elektriker. Våra elinstallatörer har den erfarenhet och kompetens som krävs för att utföra alla typer av elinstallationer på ett säkert och effektivt sätt. Vi arbetar med både nyinstallationer och underhåll av befintliga anläggningar. 

Vi kan även hjälpa till med smart belysningsstyrning med KNX och DALI samt inomhustäckning för mobiltelefoni och wifi.

Kontakta våra kvalificerade elinstallatörer

Har du funderat på vilken energieffektivitet som kan bli bättre i er fastighet? Vi kan hjälpa till med att ta fram förslag på energiförbättringar i fastigheten som helhet eller specifika delar. 


Kontakta oss, berätta om era behov och utmaningar. Vi strävar alltid efter att erbjuda miljömässiga och effektiva lösningar.

Kontakta oss här

Elinstallatör från Bravida installerar el